Möt ordförande Pär Steen – ”Hammarby är mer än en klubb”

Hemsidan träffade styrelsens ordförande Pär Steen för en summering av året som gått och en liten blick framåt.

Pär Steen blev på förra årets styrelsemöte utsedd till vice ordförande, men efter att Anders Löfgren avgått p.g.a hälsoskäl så blev Pär Steen ordförande i höstas. Året har varit utmanande på flera sätt, det mesta går såklart att relatera till pandemin. Så här ser Steen på bandyåret.

Vad har ni gjort bra i år? 

–Jag tycker att arbetet med strategin och förändringen i styrelsens arbetssätt är värt att lyfta fram som något bra. Vi började arbeta med att ta fram en långsiktig strategi med delmål varje år. Först siktade vi på 2025, men insåg att nuvarande år inte kan räknas så nu sträcker sig strategin fram till 2026. Vi har skapat fem utskott som får ansvara för varsitt område och sina årliga delmål som leder fram till målet för 2026. Detta år har mest gått åt till att hantera säsongens utmaningar. Det var därför vi fick skjuta fram målet till 2026.

Vill du delta i något av styrelsens utskott, eller på annat sätt hjälpa till eller aktivera dig? Hör av dig till styrelsen@hammarbybandy.se 

Pär fortsätter:

–Men några bra, konkreta aktiviteter har vi också fått till. Främst genom Jonna Nyman som har drivit och genomfört ett enormt arbete kring allmänhetens åkning på Zinken. Där har vi öppnat kiosker med försäljning, hyrt ut skridskor och slipat skridskor till allmänheten. Ungdomarna och tjejerna i damlaget har varit oumbärliga i det arbetet. Det har fungerat riktigt bra. Utan marknadsföring har omsättningen ökat under vintern. Så här har vi verkligen saker vi kan utveckla till nästa säsong.

–Bandyskolan har också fungerat bra trots nedstängningen av Zinken under en månad. Vi har inte haft så många barn på bandyskolan som i år på länge. Organisationen kring bandyskolan blir allt bättre hela tiden. I år har många av spelarna från ungdomslagen varit med och hjälpt till. Det har sysselsatt dem och gett dem något att göra samt varit en del i deras identitetsskapande. På det stora hela verkar många vara nöjda med bandyskolan. Både inom organisationen och bland deltagare och deras föräldrar. Det blev jättelyckat och jättebra, trots att Zinkens is smälte under en månad.

–Vi tycker det är viktigt att alla får vara en del av klubben och alla ska kunna få en egen plats. Hammarby är ju mer än bara en klubb. Vi är en välkomnande gemenskap. Till exempel välkomnar vi vanligtvis in Situation Stockholms försäljare på Zinken när det är match så att de kan vara en del av klubben. Att de äldre ungdomarna är med och tar hand om de yngre barnen är också en del i det. Men det har även fått våra ungdomar något annat att göra i år när de inte har fått spela matcher. Det har varit en utmaning att motivera och hålla dem uppe och sugna detta år. Trots att de inte har fått spela matcher har träningsnärvaron och motivationen varit hög hos våra ungdomsspelare. Ungdomssektionen har gjort det bra!

Hur har ni tacklat denna tuffa säsong rent ekonomiskt?

–Ekonomin har egentligen tre ben. Bidrag, sponsorer och biljettintäkter. Biljettintäkterna, som utgör cirka en tredjedel, har som bekant uteblivit i år. Förra året ökade vi biljettintäkterna genom att arbeta med en evenemangsgrupp som gjorde massor för att få publiken att vilja gå till Zinken på matchdag. I år blev det ingenting med det.

–Bidragsdelen kommer sent i år då den statliga ersättningen förmodligen inte kommer förrän i maj eller juni. Så det ekonomiska året är inte slut än och vi måste vända på varenda krona fram tills dess. Det är det vi kämpar med just nu.

–På sponsorsidan började säsongen väldigt bra men tappade fart under säsongen. Svårt att säga exakt varför det blev så, men en anledning kan vara att det är svårt att ge något tillbaka till sponsorn en sådan här säsong när man inte får träffas.

–Konceptet med stödplåtar har varit väldigt bra. Det började som ett supporterinitiativ till första matchen som vi tog vidare och fick ett bra utfall. Men även försäljning av souvenirer har gått bra. Bättre än ett vanligt år faktiskt. Supportrarna har varit helt fantastiska i sitt stöd till oss. De har verkligen förstått allvaret i denna säsong. Det är i stor del jobbet på kansliet som bidragit till att vi kunnat driva dessa kampanjer och försäljning. Sedan har andra supporter-organisationer sålt sina souvenirer och gett oss intäkter under vissa perioder också.

Hur ser ni på framtiden?

–Denna säsong har lärt oss massor. Det extrema läget har tvingat oss att rannsaka oss och ändra på saker som inte fungerar, men som kanske inte har varit tvingande tidigare år. Vi måste ha en tydlig struktur och en tydlig ansvarsfördelning där alla vet vad de ska göra och vems ansvar det är att det blir gjort. Vi måste även ha ett bra och fungerande kansli. Nu är det så att några få personer gör väldigt mycket och har varit tvungna att arbeta med saker som de egentligen inte ska behöva arbeta med. När vi får till dessa saker kommer det gå mycket lättare att arbeta och få klubben att fungera bra. Både sportsligt och ekonomiskt.

–När det gäller sponsorskap och samarbete ser det också bra ut inför framtiden. VI har nu påbörjat ett arbete där vi har skapat ett stadigare nätverk av sponsorer som vi kan arbeta vidare med. Sponsorer idag vill i större utsträckning få något tillbaka för sitt sponsorskap än för tio år sedan. Det går inte längre att förlita sig på att de sponsrar bara för att de gillar Bajen. Men vi har i år även fått till ett bättre samarbete med fotbollen och deras sponsornätverk. Där kan vi säkert arbeta vidare.

–Sen tycker jag att vi kan återuppta samarbetet med de andra lagvintersporterna inom  Hammarby IF som startade förra säsongen, men som av förklarliga skäl stannade av denna säsong.

–Så sammanfattningsvis ser jag med tillförsikt på framtiden. Strukturen är lagd, strategin är framtagen och sponsornätverket är under uppbyggnad. Vi har en bra plattform att bygga vidare på!

/Mats Öström


Pär Steen, bajare sen barnsben!