Hammarby Bandys värdegrund

Gemenskap – Glädje – Utveckling – Engagemang

Gemenskap och Glädje betyder för Hammarby Bandy:
att alla som vill vara en del av föreningen välkomnas;
att samhörighet skapas inom hela verksamheten genom att ha roligt tillsammans;
att föreningens barn, ungdomar och vuxna får en meningsfull fritid.

Utveckling betyder för Hammarby Bandy:
att alla ges möjlighet att utvecklas fysiskt, psykiskt, socialt;
att spelare och ledare ges möjlighet att växa och utvecklas inom bandy;
att varje spelare och ledare stimuleras och utbildas efter egna förutsättningar och intresse.

Engagemang betyder för Hammarby Bandy:
att medlemmarna har ett livslångt intresse för bandyn;
att alla i föreningen vill vara delaktiga och bidra.

 

Vill du bli en del av Hammarby Bandy?

Här kan du bli medlem.

Här kan du kontakta oss.