Påminnelse om pågående kampanj

Vi påminner om den pågående kampanjen som vi gick ut med den 28 mars (se hemsidan) och som även sträcker sig över nästa verksamhetsår, d v s fram till den 30 april 2025.

Syftet är att vi TILLSAMMANS supportrar, medlemmar, sponsorer hjälps åt för att möjliggöra en stabil och hållbar utveckling av Hammarby Bandy.

Målbilden är att vi inom en snar framtid ska vara en av de ledande bandyföreningarna i Sverige, med en kraftfull elitverksamhet både på herr- och damsidan samt en fortsatt bra utveckling av vår barn- och ungdomsverksamhet. Även vårt samhällsengagemang och strävan mot social hållbarhet är viktiga delar som vi vill fortsätta att utveckla.

Hittills har det kommit ca 50.000 kr, vilket har stor betydelse och som vi tackar ödmjukast för.

Vi upprepar att detta INTE är en signal om kris utan ett sätt att minska de negativa ekonomiska konsekvenserna av uppkomna merkostnader (såsom böter för pyroteknik)  och ännu ej inkomna sponsorspengar.

Första delmålet med kampanjen är att till den 30 april ha samlat in 200.000 kr, vilket då också kan tillgodoräknas i bokslutet för 23/24. Vi har alltså en bit kvar med hoppas att vi nu med gemensamma krafter ska klara av detta. Uppföljning kommer i våra kanaler.

De alternativen vi har för stöd är:

Bli medlem i föreningen, 350 kr
Bli medlem i ”1000 ger 1000”
Valfritt belopp som märkes ”Gåva”. Störst hittills är 5.000 kr.
Bli sponsor -privat eller företag! Kontakta Hannes Sahlin (marknad) eller Pär Beckne (klubbchef)

Inbetalning kan ske med Swish till nummer 123 209 63 37 eller på bankgiro 612-9126

Upprepar att det viktigaste budskapet är att vi nu TILLSAMMANS ser till att vi bygger en så stark och framgångsrik förening som vi så väl förtjänar och önskar oss. Med bra representationslag både på herr- och damsidan samt en vital verksamhet för barn, ungdomar och juniorer.