Hammarby Bandys samhällsarbete – Alla på is!

Hammarby Bandys CSR-arbete – vår förenings samhällsansvar – går under samlingsnamnet Alla på is, och det är precis vad det handlar om:
I Sverige bör alla medborgare ha chansen att lära sig det vackra utövandet av skridskoåkning.

Hammarby Bandy driver flera projekt däribland:
bandyskola för barn och unga;
bandyskola för vuxna;
bandyfritids;
Skridsko- och bandyutbildning för nyanlända;
vi är också i planeringsfasen för att starta ett kälkbandylag för funktionsvarierade.