Ordningsregler

 • Det är inte tillåtet att till arenan medföra alkohol och andra droger. Det är även förbjudet att föra alkohol in eller ut från Zinkentältet, detta leder till omedelbar avvisning från arenan.
 • Den som är påverkad av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel medges ej tillträde till arenan. Det är inte tillåtet att till arenan medföra, inneha, eller använda vapen, laserpekare, pyrotekniska varor, brandfarligt material eller andra farliga föremål.
 • Den som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på hudfärg, nationellt/etniskt ursprung eller religion äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.
 • Det är enligt lag inte tillåtet att maskera sig på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra en risk för ordningsstörning.
 • Det är enligt lag inte tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad.
 • Det är enligt lag inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketen, om inte handlingen är befogad.
 • Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder får endast ske efter medgivande av arrangören. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via Internet eller annat medium.
 • Ifall någon bryter mot ordningsreglerna kommer biljetten att konfiskeras och ingen ersättning att betalas ut från Hammarby Bandys sida.
 • Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler riskerar att arrangörsavstängas från samtliga bandyarenor i högst två år och anmälas till åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsevenemang. Den som gör sig skyldig till brottsliga överträdelser mot ordningslagen kommer att polisanmälas och kan komma att dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Förbjudna föremål

 • Laserpekare
 • Stativ eller annan kamerautrustning (gäller ej för yrkesbruk)
 • Videokameror eller annan utrustning avsedd för video- och/eller ljudinspelning
 • Drönare
 • Skjutvapen, knivar, pepparspray eller andra vapen
 • Brandfarligt eller explosivt material
 • Skateboards, hoverboards, cyklar, elsparkcyklar eller andra personliga fritidsfordon
 • Masker
 • Projektiler (till exempel frisbeed eller strandbollar)
 • Aerosolburkar
 • Pyroteknik och bangers
 • Obescena, oandständiga eller olämpliga kläder, flaggor eller banderoller