Zinken satt i sommarskrud

Med hjälp av ideella krafter har vi nu satt vår bandyarena i viloläge, och lämnar planen till företrädelsevis Reymers och Mean Machines.

Vi tackar i vanlig ordning de ideella krafter som hjälper oss med arbetet kring Zinkensdamm, på en mängd olika vis.

Igår monterades våra boll- och sponsorplank ner och vi lämnar med det över Zinken till fotsporter med rund respektive oval boll 💚

Bajen forever!