Rapport från årsmötet

Här följer en kortare rapport från Hammarby IF Bandys årsmöte, som hölls torsdag 15:e juni:

33 röstberättigade medlemmar var på plats i sommarvärmen på Zinkensdamm, en fin närvaro för Hammarby IF Bandyförening.

Ny ordförande är Jan Henriksson.

Nya styrelsemedlemmar är Johan Wimmergren, Jonas Brandt och Jenny Grenander.

Styrelse 2023/24:

Jan Henriksson, ordförande (nyval, 1 år) – ordforande@hammarbybandy.se eller 070-4917501.
Stefan Lindblom, ledamot (1 år kvar)
Jan Kjellsson, ledamot (1 år kvar)
Anna Nilsson, ledamot (1 år kvar)
Henrik Möller , ledamot (1 år kvar)
Jenny Grenander, ledamot (nyval, 2 år)
Jonas Brandt, ledamot (nyval, 2 år)
Johan Wimmergren, ledamot (nyval, 2 år)

Valberedning 2023/24:

Per Dalin – mandatperiod 3 år
Anders Hagbo – mandatpeiod 1 år (fyllnadsval)
Tredje personen – vakant/adjungeras under året

Hedersordförande:

Kenneth Kvist
Sonny Lööf
Py Börjesson

Hedersmedlemmar:

Elis Sahlin
Leif Fredblad
Per-Olof Steen
Rune Premfors
Stefan Magnusson
Rune Ask

Ständiga medlemmar:

Bo Åkesson
Kenneth Åkerblom
Göran Åhlund
Ronny Tingström
Ellinor Röstberg
Rolf Pettersson
Sven Eklund
Lennart Claesson
Lars Engvall
Lars Rönnqvist
Robert Tennisberg

Lämnar styrelsen gör Magnus Alfredsson, Jacob de Geer, Erika Genfeldt och Pär Steen. Tack för era insatser i Hammarby Bandy!

Hammarby IF Bandys årsredovisning för 2022/23 kan du se här:

ÅR HBIF

Sammanfattning av vision 2026: Hammarby IF Bandy är en förebild inom svensk bandy. En förening som med egna produkter bedriver en hållbar idrottsverksamhet och som kan erbjuda alla ungdomar en attraktiv plats för fysisk aktivitet, glädje och tillhörighet. Våra representationslag, som både på dam och herrsida spelar i toppen av högsta serien, består i hög grad av egenfostrade spelare och där några är landslagsaktuella. Det finns samförstånd med övriga föreningar inom distriktet, alla bidrar med talanger till Hammarbys elitsatsning.

Det är alltid fullsatt på vår hemmaarena (Zinken). En upplevelse! Vi har en bred målgrupp och en stark lokal förankring hos utövare och publik.

Vi är en ledande bandyförening som andra föreningar tar inspiration av och ser upp till. Det är en klubb känd för sin goda och stabila ekonomi. Vi har långsiktigt samarbete med sponsorer och vi levererar mervärde för våra partners. Hammarby bandy är en jämställd och inkluderande förening såväl kön, som etniskt ursprung.

Vi driver sociala projekt och integrationsfrågor framgångsrikt. Organisationen är transparent och stabil med tydlig styrning. Det är en trygg arbetsplats där personalen trivs.