Information om avslutningsfesten i kväll

Vi kommer att genomföra vår avslutningsfest som planerat, men vi ber er att ha i åtanke att det blir under speciella omständigheter.

Vi öppnar Zinkentältet kl. 16.00 och mat serveras omkring kl. 18-19.

På grund av corona-viruset så råder extraordinära förutsättningar och vi ber dig som känner dig det minsta krasslig att stanna hemma. Vidare så bör du som tillhör en ”riskgrupp” överväga din närvaro, beslutet är ditt och det blir en rolig kväll – men det kommer fler roliga kvällar (och inte minst roliga matcher!)

Det kommer omkring 150 personer på festen. Vi stänger igen kl. 23.

Undvik att hälsa med handskakningar och kramar;

Tvätta händerna ofta;

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sek;

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60% alkohol;

Hosta och nys i armvecket!

Undvik att röra ögon, näsa och mun;

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
Ett allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid dessa;

Stanna hemma om du är sjuk;

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på din arbetsplats, bussen eller där du är nära andra;

Har du frågor om Coronaviruset kan du dygnet runt ringa 11313 som är det nationella informationsnumret.

Mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida: . https://www.folkhalsomyndigheten.se/

/CL