Hammarby Bandy omorganiserar – bolag begärs i konkurs

Hammarby Bandy genomför nu en omorganisation, som bland annat innebär att vi samlar all vår verksamhet i föreningen – Hammarby IF Bandy.

Inom ramen för organisationsförändringen begär vi också det bolag där vi hittills organiserat herrelitverksamheten i konkurs. Vi gör det för att skapa ordning och reda och en professionell organisation, som tar ansvar. Kommande säsong i Elitserien påverkas inte.

– Klubben har under alldeles för många år dragits med ekonomiska bekymmer och svårigheter att balansera intäkter och utgifter. Det är dags att städa upp nu, säger Hammarby Bandys ordförande Anders Gidrup.

Under flera år har Hammarby Bandy arbetat intensivt för att komma ur de ekonomiska bekymmer som klubben varit i. Det senaste året har bekymren eskalerat och så sent som i februari 2019 hölls en extra kontrollstämma, då bolaget Hammarby Bandy AB fick en respit på 8 månader för att återställa aktiekapitalet som var förbrukat. Nu konstaterar den nuvarande klubbledningen att det inte är möjligt och då finns en lagenlig skyldighet att agera. Klubbledningen har vidare tvingats polisanmäla en del av den ekonomiska hanteringen och det finns misstankar om att klubben utsatts för brott. Det utreds nu av polis och kan därför inte vidare kommenteras.

– Vi vill nu ta ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling för Hammarby Bandy. Klubbens historia har i alltför hög grad präglats av oordning och oreda, alldeles för optimistiska kalkyler och ett lappa-och-laga-läge. De allra flesta har agerat med god vilja, men vi har inte haft en professionell och tillräckligt robust organisation. Det vill vi sätta punkt för nu genom att på eget initiativ begära bolaget Hammarby Bandy AB i konkurs och organisera om verksamheten, säger Anders Gidrup.

– Vi har en sak för ögonen: att fortsätta bygga en stark elitbandy i Stockholm och att fortsätta bedriva barn- och ungdomsverksamhet med hög kvalitet. Idrottsverksamheten ska fortsätta med oförminskad kraft, säger Anders Gidrup.

Under de kommande månaderna förbereder klubborganisationen sig för att bistå konkursförvaltaren. Målsättningen är att konkursen ska vara klar vid årsskiftet, så att verksamheten därefter kan fortsätta utveckla idrottsverksamheten inom Hammarby Bandy. En del av organisationsförändringen är att registrera ett eventbolag, som enbart ska ha driftansvaret för elitseriematcher och event kopplade till dessa samt löner till spelare. Spelare och ledare är informerade och sponsorer informeras i särskild ordning.

Hammarby IF Bandy