Vill du bli ledare eller tränare på elitnivå?

I augusti startar Svenska Bandyförbundets Högre Ledarutbildning. Vill du göra din ansökan? Läs nedan.

Utbildningen vänder sig till dig som vill satsa hårt på en karriär inom bandy med fokus på ledarskap. Du ska fylla 18 år senast under antagningsåret. Det finns 24 platser till utbildningen. Information om kostnad et.c. finns i .PDF-filen. Utbildningen är CSN-berättigad.

.PDF till Svenska Bandyförbundets ledar- och tränaranmälan