Valberedningens förslag på nya styrelsen

Som sig bör presenteras valberedningens förslag till ny styrelse i Hammarby IF Bandy 2021/22 så här två veckor innan årsmötet.

FÖRSLAG TILL STYRELSE I HAMMARBY BANDY 2021/22

Styrelseledamöter samt ordförande väljs av föreningsmedlemmarna på årsmötet torsdag den 17 juni på Zinkensdamms IP.

En enig valberedning i Hammarby IF Bandy lämnar följande förslag till styrelse bestående av sju personer för det kommande verksamhetsåret:

Funktion Namn

Ordförande Pär Steen (ett år)

Ledamot Erika Genfeldt (nyval två år)

Ledamot Fredrik Claesson (ett år kvar)

Ledamot Jacob de Geer (nyval två år)

Ledamot Jan Kjellsson (ett år kvar)

Ledamot Magnus Alfredsson (omval två år)

Ledamot Stefan Lindblom (ett år kvar)

Kortare presentationer av samtliga föreslagna styrelseledamöter hittar du här:

Erika Genfeldt

I grunden civilekonom och jobbar med IT-upphandlingar på H&M. Har bandyspelande barn och mångårig erfarenhet som lagledare. Erika hoppas kunna bidra i styrelsen med att, tillsammans med andra, utveckla Hammarby Bandy som förening. Vill jobba för mer engagemang och en större lokal delaktighet i Hammarby Bandy samt med att förstärka och utveckla förutsättningarna för ungdomsbandyn. 

Fredrik Claesson

Arbetar som Key Account Manager i ett globalt företag inom tvätt- och textilservicebranschen. Har mångårig erfarenhet av avtalshantering, långsiktiga samarbeten och ledarskap. Aktiv i klubbens marknadsgrupp sedan 2019. Fredrik är grönvit ut i fingerspetsarna och vill vara med och forma ett Hammarby Bandy som präglas av glädje, gemenskap, respekt och vinnarmentalitet i alla led.

Jacob de Geer

Bandyfostrad i Lesjöfors med giganter som bland andra Kjell Kruse och Mikael Forsell men har sedan flytten till Stockholm i mitten på 90-talet aktivt följt och stöttat Hammarby Bandy. Jacob, med ett bra kontaktnät inom näringslivet genom sitt arbete som företagare, ser fram emot ett nysatsande ungdomligt Bajen och hoppas kunna bidra i styrelsen bland annat med arbetet att hitta nya sponsorer.

Jan Kjellson

Civilingenjör och har arbetat i olika roller inom byggbranschen, som chef både inom produktion och HR. Janne har haft och har ett flertal styrelseuppdrag inom företag, organisationer, föreningar och stiftelser.

Magnus Alfredsson

Föreningsbakgrund med ledar- och styrelseuppdrag i bandyföreningen GT/76, Björkhagens golfklubb m fl. Jobbar med infrastrukturprojekt i anläggningsbranschen. Magnus är också sedan flera år uppskattad speaker på Hammarby Bandys dammatcher. 

Pär Steen

Tillträdde under året som varit som ordförande i Hammarby Bandy. Pär har arbetat med inköp i byggvaruhandeln och tidigare varit ordförande i Skogås handbollsförening. Ett stort intresse finns för idrott som upplevelse och hur den kan utvecklas.

Stefan Lindblom

Stefan är marknadschef i ett stort industriföretag och har varit aktiv i Hammarby Bandys marknadsgrupp i flera år.

Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Anders Malmqvist (sammankallande), Henrik Möller och Jan Henriksson.

ÖVRIGA VAL PÅ ÅRSMÖTET

Som revisor föreslås Karl-Henrik Westlund (ett år kvar), auktoriserad revisor på RSM. Som revisorssuppleant (ett år) föreslås Karl Andersson på RSM.

Som ny i valberedning (tre år) istället för Anders Malmqvist vars mandatperiod löper ut, föreslås Helena Westin.

Vill du anmäla din närvaro till årsmötet? Mejla info@hammarbybandy.se.

Vill du som medlem ha årsmöteshandlingarna? Mejla ditt namn till info@hammarbybandy.se så får du dem den 9 juni.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]