Valberedningens förslag på nya styrelsen

Styrelseledamöter samt ordförande väljs av föreningsmedlemmarna på årsmötet onsdag den 15 juni, kl 18.00, på Zinkensdamms IP.

FÖRSLAG TILL STYRELSE I HAMMARBY BANDY 2022/2023 

En enig valberedning i Hammarby IF Bandy lämnar följande förslag till styrelse bestående av åtta (8) personer för det kommande verksamhetsåret: 

Funktion, namn 

Ordförande, Magnus Alfredsson (nyval ett år) 

Ledamot, Erika Genfeldt (ett år kvar) 

Ledamot, Jacob de Geer (ett år kvar) 

Ledamot, Jan Kjellsson (omval två år) 

Ledamot, Pär Steen (omval ett år). Fyllnadsval för Magnus Alfredsson, med ett år kvar som ledamot. 

Ledamot, Stefan Lindblom (omval två år) 

Ledamot, Anna Nilsson (nyval två år) 

Ledamot, Henrik Möller (nyval två år) 

Kortare presentationer av samtliga föreslagna styrelseledamöter hittar du här: 

Magnus Alfredsson 

Föreningsbakgrund med ledar- och styrelseuppdrag i bandyföreningen GT/76, Björkhagens golfklubb m fl. Jobbar med infrastrukturprojekt i anläggningsbranschen. Magnus har under flera år haft styrelseuppdrag i Hammarby Bandy. Vill som ordförande verka för god kontinuitet, stabil ekonomi och en fortsatt långsiktig hållbar utveckling av Hammarby Bandy. 

Erika Genfeldt 

I grunden civilekonom och jobbar med IT upphandlingar på H&M. Har bandyspelande barn och mångårig erfarenhet som lagledare. Erika hoppas kunna fortsatt bidra i styrelsen med att, tillsammans med andra, utveckla Hammarby Bandy som förening. Vill jobba för mer engagemang och en större lokal delaktighet i Hammarby Bandy samt med att förstärka och utveckla förutsättningarna för ungdomsbandyn.  

Jacob de Geer 

Bandyfostrad i Lesjöfors med giganter som bland andra Kjell Kruse och Mikael Forsell men har sedan flytten till Stockholm i mitten på 90-talet aktivt följt och stöttat Hammarby bandy. Jacob, med ett bra kontaktnät inom näringslivet genom sitt arbete som företagare, ser fram emot ett nysatsande ungdomligt Bajen och att fortsatt kunna bidra i styrelsen bland annat med arbetet med att hitta nya sponsorer. 

Jan Kjellson 

Civilingenjör och har arbetat i olika roller inom byggbranschen, som chef både inom produktion och HR.  Janne har haft och har ett flertal styrelseuppdrag inom företag, organisationer, föreningar och stiftelser. 

Pär Steen 

Har under de två senaste åren varit ordförande i Hammarby Bandy. Hoppas nu som ledamot kunna bidra med en fortsatt positiv utveckling av föreningen och kontaktnätet såväl i Stockholm som i Bandysverige. Pär har arbetat med inköp i byggvaruhandeln och tidigare varit ordförande i Skogås handbollsförening. Ett stort intresse finns för idrott som upplevelse och hur den kan utvecklas. 

Stefan Lindblom 

Stefan är marknadschef på Scania med lång erfarenhet av marknadsföring och affärsstrategier.  Har varit aktiv i Hammarby Bandys marknadsgrupp i flera år och den senaste mandatperioden varit en del i styrelsen. Stefan född och uppvuxen i Stockholm med en hockeykarriär I Mälarhöjden. Bandyfrälst sedan barnsben i Katrineholm och Hammarby Bandy. 

Anna Nilsson (nyval) 

Anna har ett långt förflutet som kassör i Huddinge Bandy och Stockholms Bandyförbunds styrelse. Civilekonom som idag arbetar som chef för verksamhetsstöd på Arbio AB / Svenskt Näringsliv. 

Har en bakgrund som ekonomichef i resebranschen och advokatbranschen. 

Kommer från en bandyfamilj och lärde sig tidigt att åka skridskor på den lokala bandyplanen. Har varit ledare för skridskoskola på Visättra, vilket också ledde till ett lagledaruppdrag för Huddinges P98-lag.  

Henrik Möller (nyval) 

Henrik, som är ett välkänt ansikte i Hammarby Bandy, arbetar som Key Account Manager på ett elektronikbolag med teknisk försäljning för svensk industri. 

Har följt bandy och klubben i sitt hjärta sedan 80-talet. Varit lagledare i klubbens 2006-lag i snart 10 år. Ledamot i Hammarby Bandys valberedningen sedan 2020 och har i år deltagit i föreningens Sportråd. Vill nu gärna ta klivit in i styrelsen och verka för att klubben växer och utvecklas. ”Hammarby Bandy är viktig för bandyns framtid!” 

ÖVRIGA VAL PÅ ÅRSMÖTET 

Som revisor föreslås Karl-Henrik Westlund (omval två år), auktoriserad revisor på RSM. Som revisorssuppleant (omval ett år) föreslås Karl Andersson på RSM. 

Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Jan Henriksson (sammankallande), Henrik Möller och Helena Westin.

Valberedningen, för verksamhetsåret 2022/2023, föreslås enligt följande:  

  • Jan Henriksson, fyllnadsvald 2020 på 2 år. Föreslås väljas på 3 nya år. 
  • Helena Westin, vald på 3 år 2021. 2 år kvar. 
  • Elisabeth Strand, föreslås väljas på ett år. Fyllnadsval 1 år efter Henrik Möller.  

Elisabeth är en trogen gäst på Hammarbys matcher och har besökt Zinken många gånger sedan barnsben. Har god kännedom om såväl bandysporten som föreningen. Arbetar som projektledare i bygg- och fastighetsbranschen. 

Vill du närvara på årsmötet? Alla medlemmar är hjärtligt välkomna och ni prickas av vid er ankomst.

BLI MEDLEM GENOM ATT TRYCKA HÄR.

Vill du som medlem ha årsmöteshandlingarna? Mejla ditt namn till info@hammarbybandy.se så får du dem senast den 8 juni.