Rapport från Hammarby IF bandyförenings årsmöte

En solig dag på Zinken tillägnades världens vackraste förening i världens vackraste vintersport då årsmötet genomfördes.

Torsdagen 17 juni 2021 hölls årsmöte i Hammarby IF bandyförening. 21 röstberättigade medlemmar närvarade på mötet. Tyvärr hade vi ingen digital lösning vilket sannolikt limiterade deltagandet.

Efter genomgång av de årliga handlingarna beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Den nya styrelsen tillsattes där Pär Steen blir ordföranden för en tid av 1 år. I övrigt godkändes valberedningens förslag på ny styrelse.

En motion röstades genom som möjliggör ständigt medlemskap i Hammarby IF bandyförening. I övrigt fastslogs medlemsavgiften som oförändrad.

Stefan Magnusson avtackades för sina 20 år på Hammarby Bandys kansli och utsågs till hedersmedlem i Hammarby IF bandyförening. Även avgående styrelsemedlemmar tackades av.

På årsmötet framförde närvarande medlemmar en stark olust över att en elitseriemotståndare vill spela matcher mot oss på vår hemmaarena, men utan hammarbyare på plats. Åsikter har även strömmat in digitalt. Styrelsen tar dessa åsikter till sig. Vi är oroliga över den utveckling som råder, med en uppskruvad stämning som vår bandysport inte är van vid. Polisen gör just nu en utredning om de säkerhetsutmaningar som uppstår ifall matchen flyttas till Zinkensdamm. Vår förhoppning är att polisens beslut kommer sätta stopp för en upptrissad stämning som oroar.

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga online när årsmötesprotokollet har justerats.

Har du frågor till styrelsen är du alltid välkommen att mejla styrelsen@hammarbybandy.se.

Hammarby Bandy har goda möjligheter att bli tusen medlemmar i föreningen i år, 2021. Medlemskapet och föreningsdemokrati är både vackert och viktigt. Bli medlem du också – så här gör du.