Ordförande Löfgren avslutar sitt uppdrag p.g.a hälsoskäl

Anders Löfgrens avslutar sin tid som ordförande i Hammarby Bandy.

På grund av hälsoskäl meddelade Hammarby IF Bandys ordförande den övriga styrelsen 2020-10-15 sin omedelbara avgång.

Styrelsen har på fredag kväll 2020-10-16 haft ett extra styrelsemöte för att omfördela arbetsuppgifterna.

Vice ordförande Pär Steen ersätter Löfgren som ordförande tillsvidare.

Som talesperson för Hammarby Bandy har styrelsen utsett Magnus Alfredsson, styrelseledamot i Hammarby Bandy och ordförande i Bajen Bandy AB.

Valberedningen är informerade.

Vi tackar Anders för att med fullt engagemang verkat som klubbens ordförande, hela tiden för föreningens bästa, och vi önskar honom lycka till med ett snabbt tillfrisknande.

/Styrelsen

Kontaktuppgifter: 

Magnus Alfredsson – 070 673 10 28

info@hammarbybandy.se