Årmöteshandlingar finns tillgängliga

Uppdaterat med information om årsmöteshandlingar. Torsdag 11 juni är det årsmöte i HIF Bandy, föreningen bjuder in sina medlemmar.

Torsdag 4 juni: Uppdaterat med information om årsmöteshandlingar.

Fredag 29 maj: Uppdaterat med valberedningens förslag till ny styrelse, finns att läsa nedantill. 

Vill du anmäla din närvaro till årsmötet? Mejla info@hammarbybandy.se.

Vill du som medlem ha årsmöteshandlingarna? Mejla ditt namn till marknad@hammarbybandy.se så får du dem i vändande mejl.

Hammarby IF Bandys medlemmar inbjuds till årsmöte torsdagen den 11/6-20 kl 19.00 på Zinkensdamms IP, huvudläktaren (utomhus).

Agenda enligt Hammarby IF Bandys stadgar, 21§ Ärenden vid årsmötet.

Alla handlingar finns tillgängliga på kansliet på Zinkensdamm från och med torsdag 4 juni. De kommer även finnas tillgängliga vid årsmötet.

Med anledningen av den rådande situationen med Corona och regler för folksamlingar (max 50 personer) så kommer mötet genomföras utomhus och vi önskar att ni meddelar till info@hammarbybandy.se om ni avser att delta på årsmötet senast den 10 juni. Deltagande kan även ske via ombud med vidimerad fullmakt.

Obs! Zinken är just nu under ombyggnation och därför är idrottsplatsens entréer låsta. Till årsmötet kommer vi se till att den stora entrén är öppen så att ni som medlemmar kan ta er till årsmötet på huvudläktaren. 

Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsen 2020/21

Hammarby IF Bandys valberedning lämnar följande förslag till styrelse för verksamhetsåret. Enligt stadgarna kan styrelsen bestå av 7-9 ledamöter samt en ordförande. Årsmötet den 11 juni väljer nya ledamöter och ordförande.

Funktion Namn
Ordförande Anders Löfgren
(nyval 1 år)
Ledamot Magnus Alfredsson
(ett år kvar)
Ledamot Helena Westin
(ett år kvar)
Ledamot Jonna Nyman
(omval 2 år)
Ledamot Pär Steen
(omval 1 år)
Ledamot Fredrik Nyman
(omval 2 år)
Ledamot Fredrik Claesson
(nyval 2 år)
Ledamot Stefan Lindblom
(nyval 2 år)
Ledamot Janne Kjellsson
(nyval 2 år)
Ledamot Richard Teern
(nyval 2 år)

Valberedningen består av Helene Lindstrand (sammankallande), Jens Göthberg och Anders Malmqvist