Information om läget efter konkursbegäran

Den 31 juli ansökte Hammarby Bandy om konkurs för ett av sina bolag, Hammarby Bandy AB.

Det blev helt nödvändigt efter ett år med ekonomiska bekymmer, extra kontrollstämma och upptäckt ekonomisk brottslighet som personer knutna till bolaget utsatt det för. Den nuvarande klubbledningen hade en laglig skyldighet att agera. Ansökan lämnades in till tingsrätten och beviljades.

Nu arbetar konkursförvaltaren metodiskt och Hammarby Bandy bistår honom i allt det han behöver. Samtidigt pågår en polisutredning av de misstänkta oegentligheterna. De brott som klubben utsatts för har slagit hårt och det kommer att krävas en hel del för att reparera de skador som det orsakat. Det finns troligen flera anledningar till att detta kunde ske, bland annat bristande kontroll och uppföljning. Sammantaget finns alltså många skäl till att nu sätta punkt för tidigare ledning och styrning och skapa ny ordning och reda i Hammarby Bandy. 

– Vi har en god dialog med gamla, nuvarande och eventuellt framtida samarbetspartners, som ser vikten av det styrelsen nu genomför för fortsatta samarbeten. Det vi går igenom sker helt transparent och många partners är med och bistår på olika sätt. Det är en stor trygghet och mycket välkommet, säger Anders Gidrup, ordförande Hammarby Bandy. 

Parallellt med konkursförvaltarens arbete driver styrelsen för Hammarby Bandy ett intensivt arbete för att den sportsliga verksamheten på såväl elit- som ungdomsnivå ska fortsätta utvecklas. Vi har nya tränare för våra äldre ungdomslag och ett bra tryck på vår fina bandyskola, som startar i november. 

– Det är naturligt att debatten i Bandysverige till viss del blir lite hård. Kunskaperna om hur aktiebolag  drivs och vilka krav aktiebolagslagen ställer finns inte alltid. Samtidigt får vi många positiva kommentarer i mejl, sms och telefonsamtal – både från Bandysverige, andra idrottsförbund och andra med intresse för bandy och idrott.  Hammarby Bandys styrelse är övertygad om att vi har fattat rätt beslut och är på rätt väg. Vi tar nu ett långsiktigt ansvar för Hammarby Bandy, säger Anders Gidrup.