Hammarby Bandy och Pierre Roos går skilda vägar

Under torsdagen (19/11-2020) beslöt Hammarby Bandy tillsammans med Pierre Roos att Pierre Roos avslutar sitt tränarskap inom Hammarby Bandy. Beslutet är ömsesidigt och välförankrat hos Hammarby Bandys spelartrupp.