Förslag till styrelse i Hammarby Bandy 2023/24

Styrelseledamöter samt ordförande väljs av föreningsmedlemmarna på årsmötet torsdag den 15 juni, kl 18.00, på Zinkensdamms IP. Kallelsen till mötet kan du se här.

Valberedningen i Hammarby IF Bandy lämnar följande förslag till styrelse bestående av åtta (8) personer (1 ordförande + 7 ledamöter) för det kommande verksamhetsåret:

Funktion          Namn

Ordförande  –  Jan Henriksson (nyval, 1 år)

Ledamot    –      Jan Kjellson (1 år kvar)

Ledamot    –     Stefan Lindblom (1 år kvar)

Ledamot    –      Henrik Möller (1 år kvar)

Ledamot    –      Anna Nilsson (1 år kvar)

Ledamot    –     Jonas Brandt (nyval, 2 år)

Ledamot    –      Jenny Grenander (nyval, 2 år)

Ledamot    –      Johan Wimmergren (nyval, 2 år)

Lämnar styrelsen (där samtligas mandatperiod löper ut):

Magnus Alfredsson, Erika Genfeldt, Jacob de Geer, Pär Steen

Kortare presentationer av samtliga nya föreslagna styrelseledamöter och även de kvarvarande hittar du här:

Jan Henriksson, ordförande (nyval)

Långt förflutet som aktiv föreningsmedlem i Hammarby Bandy. Styrelseverksam 2009-2019, varav flera år som vice ordförande och ordförande. Civilingenjör som arbetar i byggbranschen sedan 80-talet. Ingått i Valberedningen för Hammarby Bandy sedan 2020 och även medverkat i marknadsarbetet under 22/23. Önskar fortsatt utveckling av klubben mot ökat samhällsengagemang och socialt ansvar. Vill verka för en välkomnande och inkluderande förening för seniorer, ungdomar och barn, samt ett omfattande nätverk för såväl sportsliga som affärsmässiga syften.

Jonas Brandt (nyval)

Född och uppvuxen i Farsta med en hel del bandyspelande genom åren både i organiserad och oorganiserad form. Utbildad civilekonom, arbetade som revisor i några år och har därefter arbetat i ca 30 år med bostadsbyggande i olika ledande ekonomibefattningar i både större och mindre företag. Vill vara med att utveckla Hammarby Bandy till en långsiktigt hållbar förening för alla som gillar Hammarby och bandy. Jonas vill även fortsätta att introducera bandy hos alla som inte känner till världens vackraste lagsport.

 Jenny Grenander (nyval)

Jobbar som rekryteringschef med ansvar för medlemsfrågor på ett fackförbund och har sen tidigare bakgrund som HR-chef. Har mångårig styrelseerfarenhet från olika delar av civilsamhället. Hoppas kunna bidra till styrelsen bland annat genom att vara administrativt stöd till kansliet samt att fortsätta utveckla volontärverksamheten.

Johan Wimmergren (nyval)

Hammarbyare sedan barnsben med ett stort bandyintresse. Jobbar som rådgivare och inköpsspecialist inom elmarknaden med mångårigt förflutet som inköpschef på olika företag. Vill med en sund ekonomi i botten bidra till att skapa förutsättningar för representationslagen på såväl dam- som herrsidan att ta ytterligare kliv och stärka Hammarby Bandy som förening med en bred och stark barn- och ungdomsverksamhet.

Jan Kjellson

Civilingenjör och har arbetat i olika roller inom byggbranschen, som chef både inom produktion och HR.  Janne har haft och har ett flertal styrelseuppdrag inom företag, organisationer, föreningar och stiftelser.

Stefan Lindblom

Stefan är marknadschef på Scania med lång erfarenhet av marknadsföring och affärsstrategier.  Har varit aktiv i Hammarby Bandys marknadsgrupp i flera år. Stefan, som är född och uppvuxen i Stockholm, är bandyfrälst sedan barnsben i Katrineholm och Hammarby Bandy.

Anna Nilsson

Anna har ett långt förflutet som kassör i Huddinge Bandy och Stockholms Bandyförbunds styrelse. Civilekonom som idag arbetar som chef för verksamhetsstöd på Arbio AB / Svenskt Näringsliv. Kommer från en bandyfamilj.

Henrik Möller

Henrik, som är ett välkänt ansikte i Hammarby Bandy, arbetar som Key Account Manager på ett elektronikbolag. Har följt bandy och klubben i sitt hjärta sedan 80-talet. Varit lagledare inom ungdomsbandyn.

REVISORER

Som revisor kvarstår Karl-Henrik Westlund (ett år kvar), auktoriserad revisor på RSM. Som revisorssuppleant (omval ett år) föreslås Karl Andersson på RSM.

Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Jan Henriksson (sammankallande), Helena Westin och Elisabeth Strand.