Serveringstillstånd för Zinkentältet

Glädjande besked för framtiden! Stockholm stads tillståndsutskott har beviljat Zinkentältet ett stadigvarande serveringstillstånd i samband med Hammarby Bandys matcher.

Serveringstillståndet innebär att vi efter en flerårig process nu återigen har förtroende att bedriva en högkvalitativ restaurangverksamhet för vår publik.

–Matcherna på Zinken är en upplevelse både för publik och spelare. Nu kan vi långsiktigt jobba för att man ska få en ännu bättre upplevelse av Zinken och våra arrangemang. Ett stadigvarande tillstånd är någonting vi ska vara stolta över och noggranna att ta hand om under förhoppningsvis många år framöver, säger Magnus Alfredsson, styrelsemedlem i Hammarby Bandy och ansvarig för evenemangsutskottet.

Under de tre senaste åren har Zinkentältet beviljats tillfälliga serveringstillstånd vid flertalet matcher, medan det vid andra tillfällen inte alls funnits möjlighet till servering. Anledningen till problemen har varit flera – men aldrig er besökares fel, utan snarare kring den ekonomiska driften.

Under flera års tid har arbetet med att återfå det stadigvarande serveringstillståndet pågått och när vi nu är i mål möjliggörs både arbetsro och möjligheter att planera för ett Zinkentält i toppskick, där vi har möjligheten att tillsammans med er besökare utforma ett Zinkentält som gynnar både publiken på våra matcher och ger ett ekonomiskt tillskott till verksamheten.

–Det har alltid funnits ett stort antal människor som ideellt hjälpt till med Zinkentältet, allt från montering till servering. Nu har de som vill hjälpa till möjligheten att aktivera sig, och det gäller allt från restaurangdriften till inredning och utformning av tältet, säger Magnus Alfredsson.

Vi återkommer inom kort med ytterligare information om hur verksamheten kommer byggas upp och hur du kan hjälpa till. Vill du höra av dig redan nu kan du mejla till marknad@hammarbybandy.se