10 april 1889 korrekta stiftandedatumet för Hammarby IF

På måndagen, 30 maj 2022, höll Hammarby IF årsmöte där föreningens olika idrottssektioner röstade fram en stadgeändring som bekräftar att roddföreningens stiftandedatum 10 april 1889 gäller för flersektionsföreningen Hammarby IF.

På årsmötet deltog 17 av 20 medlemsföreningar och stadgeändringen genomfördes när 14 röstade ja och två nej.
Den sjuttonde sektionen med röstmöjlighet i går var Hammarby Bandy, men efter ett årsmötesbeslut hos oss (årsmötet i fjol) valde Hammarby Bandy att avstå från att delta i gårdagens omröstning.

Beslutet om stadgeändring kommer efter två års process, där flera idrottshistoriker gjort en oberoende utredning utöver den utförliga motion som en medlem i Hammarby Fotboll initierade processen med.
Idrottshistorikerna var på plats på årsmötet, både i går och i fjol. Mötesordföranden, med flera decennier inom Riksidrottsförbundet, gav uttryck för att frågeställningen och arbetet kring densamma var ett fantastiskt bevis på medlemsdemokrati.

I Hammarby Idrottsförenings stadgar lyder den förändrade formuleringen numer så här:

… ursprungligen stiftad som Hammarby Roddförening den 10 april 1889, namnändrad den 7 mars 1897 till Hammarby Idrottsförening och ombildad vid extra årsmöte den 1 oktober 1998 till en alliansförening från och med den 1 januari 1999.”

I Hammarby Bandys årsmötesprotokoll från i fjol omskrivs medlemmarnas beslut så här:

”… Årsmötet fattar beslutet att Hammarby Bandy inte har några invändningar mot det beslut som fattas av alliansföreningen i denna fråga.”

Mer om det hela går att läsa här, på hammarby-if.se.

Den oberoende utredningen kan du nå genom att trycka här.

Medlemsmotionen till Hammarby Fotboll finns här.

Medlem i Hammarby Bandy blir du genom att trycka här!

Foto: Peter Jonsson.